Các loại xe tải thùng

1.290.000.000 
830.000.000 
590.000.000 
465.000.000 
Giảm giá!
3.200.000  2.000.000 
310.000.000 
360.000.000